NDFC

Privacy

NL - Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 28-okt-2021

INLEIDING

the Nuts and Dried Fruits Company NV ("wij" of "ons" of "onze") respecteert de privacy van onze gebruikers ("gebruiker" of "u"). In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u onze website ndfc.be bezoekt, met inbegrip van elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele toepassing die daarmee verband houdt of verbonden is (gezamenlijk de "Site"). Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid, verzoeken wij u de site niet te bezoeken. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid op elk gewenst moment en om welke reden dan ook. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt"-datum van dit privacybeleid bij te werken. Eventuele wijzigingen of aanpassingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van het bijgewerkte Privacybeleid op de Site, en u ziet af van het recht op het ontvangen van een specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging of aanpassing. 

U wordt aangemoedigd om dit Privacybeleid periodiek te controleren om op de hoogte te blijven van updates. U wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van, onderworpen te zijn aan en akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen in een herzien privacybeleid door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop een dergelijk herzien privacybeleid is geplaatst. Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van Termly.

VERZAMELEN VAN UW INFORMATIE

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen. De informatie die wij op de Site kunnen verzamelen omvat:

Persoonsgegevens 

Persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer, en demografische informatie, zoals uw leeftijd, geslacht, woonplaats en interesses, die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert bij de Site of wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan verschillende activiteiten met betrekking tot de Site, zoals online chatten en message boards. U bent niet verplicht om ons te voorzien van persoonlijke informatie van welke aard dan ook, maar uw weigering om dit te doen kan u verhinderen om bepaalde functies van de Site te gebruiken.

Afgeleide gegevens 

Informatie die onze servers automatisch verzamelen wanneer u toegang krijgt tot de Site, zoals uw IP-adres, uw browsertype, uw besturingssysteem, uw toegangstijden en de pagina's die u hebt bekeken direct voor en na uw toegang tot de Site. [Als u onze mobiele applicatie gebruikt, kan deze informatie ook de naam en het type van uw apparaat, uw besturingssysteem, uw telefoonnummer, uw land, uw vind-ik-leuks en reacties op een post, en andere interacties met de applicatie en andere gebruikers via serverlogbestanden, evenals alle andere informatie die u kiest te verstrekken, omvatten].

Gegevens mobiel apparaat 

Apparaatgegevens, zoals de ID, het model en de fabrikant van uw mobiele apparaat, en gegevens over de locatie van uw apparaat, als u de Site bezoekt vanaf een mobiel apparaat.

Gegevens van derden 

Informatie van derden, zoals persoonlijke informatie of netwerkvrienden, als u uw account koppelt aan de derde partij en de Site toestemming geeft voor toegang tot deze informatie.

Gegevens van prijsvragen, weggeefacties en enquêtes 

Persoonlijke en andere informatie die u mogelijk verstrekt wanneer u deelneemt aan prijsvragen of weggeefacties en/of wanneer u reageert op enquêtes.

Geo-Locatie Informatie.

Wij kunnen toegang of toestemming vragen voor en locatie-gebaseerde informatie volgen van uw mobiele apparaat, hetzij continu of terwijl u onze mobiele applicatie gebruikt, om locatie-gebaseerde diensten te leveren. Als u onze toegang of permissies wilt veranderen, kunt u dit doen in de instellingen van uw apparaat.
Toegang tot mobiele apparatuur. Wij kunnen toegang of toestemming vragen voor bepaalde functies van uw mobiele apparaat, met inbegrip van [bluetooth, agenda, camera, contacten, microfoon, herinneringen, sensoren, SMS-berichten, social media accounts, opslag,] en andere functies van uw mobiele apparaat. Als u onze toegang of permissies wilt wijzigen, kunt u dit doen in de instellingen van uw apparaat.
Mobiele apparaatgegevens. Wij kunnen apparaat informatie verzamelen (zoals uw mobiele apparaat ID, model en fabrikant), besturingssysteem, versie informatie en IP-adres.

GEBRUIK VAN UW INFORMATIE 

Het hebben van nauwkeurige informatie over u stelt ons in staat om u te voorzien van een soepele, efficiënte en aangepaste ervaring. In het bijzonder kunnen wij informatie die over u is verzameld via de Site [of onze mobiele toepassing] gebruiken om: 

Beheer van sweepstakes, promoties en wedstrijden. 

 • Rechtshandhaving bij te staan en te reageren op dagvaardingen.Anonieme statistische gegevens en analyses te verzamelen voor intern gebruik of voor gebruik met derden. 
 • Uw account aanmaken en beheren.
 • Gerichte reclame, coupons, nieuwsbrieven en andere informatie met betrekking tot promoties en de Site aan u leveren. 
 • U e-mailen met betrekking tot uw account of bestelling.
 • Gebruiker tot gebruiker communicatie mogelijk te maken.

Aankopen, bestellingen, betalingen en andere transacties met betrekking tot de Site af te handelen en te beheren.

 • Een persoonlijk profiel over u te genereren om toekomstige bezoeken aan de Site meer gepersonaliseerd te maken.
 • De efficiëntie en werking van de Site te verhogen.
 • Het gebruik en trends te monitoren en te analyseren om uw ervaring met de Site te verbeteren.
 • U op de hoogte te stellen van updates van de Site.
 • Nieuwe producten, diensten, en/of aanbevelingen aan u aanbieden.
 • Andere zakelijke activiteiten uit te voeren indien nodig.
 • Frauduleuze transacties voorkomen, toezicht houden tegen diefstal, en beschermen tegen criminele activiteiten.
 • Verwerken van betalingen en terugbetalingen.
 • Feedback vragen en contact met u opnemen over uw gebruik van de Site . 
 • Geschillen oplossen en problemen oplossen.
 • Beantwoorden van product- en klantenserviceverzoeken.
 • U een nieuwsbrief sturen.
 • Vragen om ondersteuning voor de Site.

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Wij kunnen informatie die wij over u hebben verzameld in bepaalde situaties delen. Uw informatie kan als volgt openbaar worden gemaakt:  

Volgens de wet of om rechten te beschermen 

Indien wij van mening zijn dat het vrijgeven van informatie over u noodzakelijk is om te reageren op een juridisch proces, om mogelijke schendingen van ons beleid te onderzoeken of te verhelpen, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van anderen te beschermen, kunnen wij uw informatie delen zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wet, regel of verordening. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere entiteiten voor bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Derde-partij dienstverleners 

Wij kunnen uw informatie delen met derden die diensten voor ons of namens ons uitvoeren, waaronder betalingsverwerking, gegevensanalyse, e-mailbezorging, hostingdiensten, klantenservice en marketingassistentie.  

Marketing communicatie

Met uw toestemming, of met de mogelijkheid voor u om uw toestemming in te trekken, kunnen wij uw informatie delen met derden voor marketingdoeleinden, zoals toegestaan door de wet.

Verkoop of faillissement 

Indien wij reorganiseren of al onze activa of een deel daarvan verkopen, een fusie ondergaan of door een andere entiteit worden overgenomen, kunnen wij uw informatie aan de opvolgende entiteit overdragen. Als wij failliet gaan of ons bedrijf sluiten, kan uw informatie worden overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat de verkrijger kan weigeren de verplichtingen na te komen die wij in dit Privacybeleid zijn aangegaan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties van derden met wie u persoonlijke of gevoelige gegevens deelt, en wij hebben geen bevoegdheid om verzoeken van derden te beheren of te controleren. Als u niet langer correspondentie, e-mails of andere mededelingen van derden wenst te ontvangen, bent u verantwoordelijk voor het rechtstreeks contact opnemen met de derde partij.

WEBSITES VAN DERDEN

De Site kunnen links bevatten naar interessante websites en applicaties van derden, inclusief advertenties en externe diensten, die niet aan ons gelieerd zijn. Zodra u deze links hebt gebruikt om de Site te verlaten, valt alle informatie die u aan deze derden verstrekt niet onder dit Privacybeleid, en kunnen wij de veiligheid en privacy van uw informatie niet garanderen. Voordat u websites van derden bezoekt en informatie verstrekt, dient u zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid en de praktijken (indien van toepassing) van de derde partij die verantwoordelijk is voor die website, en dient u die stappen te ondernemen die nodig zijn om, naar eigen goeddunken, de privacy van uw informatie te beschermen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy- en beveiligingsbeleid en de praktijken van derden, met inbegrip van andere sites, diensten of toepassingen die kunnen worden gekoppeld aan of van de Site.

BEVEILIGING VAN UW INFORMATIE

Wij gebruiken administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Hoewel wij redelijke stappen hebben ondernomen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beveiligen, dient u zich ervan bewust te zijn dat ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is, en dat geen enkele methode van datatransmissie kan worden gegarandeerd tegen enige onderschepping of andere vorm van misbruik. Alle informatie die online wordt verstrekt, is kwetsbaar voor onderschepping en misbruik door onbevoegde partijen. Daarom kunnen wij geen volledige veiligheid garanderen als u persoonlijke informatie verstrekt.

OPTIES MET BETREKKING TOT UW INFORMATIE

Account Informatie

U kunt te allen tijde de informatie in uw account bekijken of wijzigen of uw account beëindigen door:

 • In te loggen in uw account instellingen en uw account bij te werken
 • Contact met ons op te nemen via de onderstaande contactinformatie

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen wij uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. Sommige informatie kan echter in onze bestanden bewaard blijven om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven en/of te voldoen aan wettelijke vereisten].

E-mails en communicatie

Als u niet langer correspondentie, e-mails of andere mededelingen van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door:

 • Uw voorkeuren aan te geven op het moment dat u uw account registreert op de Site
 • In te loggen in uw account instellingen en uw voorkeuren bij te werken.
 • Contact met ons op te nemen via de onderstaande contactinformatie

Als u niet langer correspondentie, e-mails of andere communicatie van derden wenst te ontvangen, bent u verantwoordelijk voor het rechtstreeks contact opnemen met de derde partij. 

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

the Nuts and Dried Fruits Company NV
Kempenarestraat 48
2860 Sint-Katelijne-Waver
+32 (0)15 65 24 49
info@ndfc.be

Webshop powered by Marcando